Trade Coin Future

Lưu bài viết
Mục lục
Bình luận

Nội dung

Trade Future (giao dịch hợp đồng tương lai) là gì?

Nguồn gốc:

Future trading (hợp đồng tương lai) bắt nguồn từ ngành công nghiệp hàng hóa. Nơi những người nông dân muốn quản lý được rủi ro cho sản phẩm của mình khi không biết được giá trị của chúng trong tương lai. Từ đó, một loại công cụ với tên gọi “hợp đồng tương lai” ra đời.

Lịch sử đã ghi nhận hợp đồng tương lai lần đầu tiên vào năm 1851, khi sở giao dịch Chicago đã ký một hợp đồng tương lai về loại nông sản là ngô giữa bên bán (nông dân) và bên mua (một công ty) nhằm cam kết thành phẩm trong tương lai với một mức giá cố định. Đây là bắt nguồn cho một kiểu giao dịch mà sau này chúng ta áp dụng rất phổ biến, và chinh phục tất cả các thị trường tài chính, crypto không phải ngoại lệ khi đã đưa kiểu giao dịch này ở các sàn.

Khái niệm:

Hợp đồng tương lai chính là một phần của một danh mục lớn trong giao dịch được gọi là giao dịch phái sinh

Hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính giúp người mua phải mua một lượng coin (hoặc người bán phải bán một lượng coin) với giá xác định trước trong tương lai. Trong đó, người chơi sẽ dự đoán về giá của các đồng coin dựa vào đòn bẩy. Ở đó, người bán hoặc người mua sẽ giao dịch dựa trên hợp đồng tại một thời điểm trong tương lại, đây gọi là thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Ví dụ:

Nếu bạn nghĩ giá ETH sẽ tăng, bạn sẽ đặt lệnh mua (Buy/Long), cùng với đòn bẩy theo ý muốn. Nếu giá ETH tăng đúng như dự đoán, bạn sẽ nhận được tiền còn ngược lại giá không đi như bạn mong muốn mà là giảm, tài khoản của bạn sẽ bị trừ tiền.

Một số thuật ngữ cơ bản khi giao dịch phái sinh:

 • Post-Only: Lệnh này sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không được thực thi ngay lập tức.
 • Time in Force (TIF): Thời gian có hiệu lực.
 • Cost: Số USDT bạn cần có để có thể vào lệnh.
 • Order Qty: Số lượng vào lệnh.
 • Trigger: là mức giá sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-market, Take-profit-limit.
 • Mark Price: Giá được sàn đưa ra dưa trên các mức giá của các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
 • Good til Cancelled (GTC): Lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp với giá đặt sẵn hoặc sẽ bị hủy
 • Immediate or Cancel (IOC): Lệnh này sẽ khớp một phần nhỏ hoặc toàn bộ ngay lập tức,và phần còn lại sẽ bị hủy lệnh.
 • Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp toàn bộ ngay lập tức hoặc bị hủy.
 • Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế giao dịch của bạn.
 • Last Price: Giá mới nhất được giao dịch trên sàn.
 • Market: Vào lệnh ngay theo mức giá hiện tại của thị trường
 • Limit: Vào lệnh theo mức giá đặt sẵn nhất định

Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin

 

Đăng Ký Sàn Binance:

Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin

Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN

Bình luận

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments