Trade Coin Future

TIN TỨC

Tìm hiểu bom tấn EigenLayer?

EigenLayer là gì? Eigenlayer là một giao thức dựa trên Ethereum đã giới thiệu khái niệm restaking một khái niệm mới và sẽ tạo nên câu chuyện lớn trong mùa này. Dự án không phải là một giao thức Defi, mà là một nền tảng để bootstrap các hệ thống

Tìm hiểu Launchpool thứ 50 của Binance: Ethena

Ethena là gì? Ethena là một giao thức phát hành stablecoin trên Ethereum do Ethena Labs dẫn đầu, cung cấp giải pháp tiền điện tử cho các stablecoin không phụ thuộc vào ngân hàng truyền thống. Với USDe (stablecoin của Ethena), giao thức Ethena sẽ giải phóng không gian DeFi

Lợi nhuận đến từ staking phải nộp thuế

Trong một  văn bản của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nêu rằng nếu người nộp thuế đặt cược tiền điện tử có nguồn gốc từ chuỗi khối “bằng chứng cổ phần” và nhận phần thưởng, thì phần lãi đó sẽ được tính vào tổng thu nhập và bắt buộc